Co chceme?

Přijďte k volbám 23. a 24. září 2022 a dejte nám svůj hlas. Volte stranu, máme číslo 6.

Chceme s vámi mluvit

→ nejen před volbami, ale celé 4 roky. Zavedeme pravidelná setkání s občany. Chceme znát váš názor a vaše nápady.

→ Z rozpočtu vyčleníme část, o které budete rozhodovat přímo vy, občané Kohoutovic.

→ Komunitní plánování všech zásadních projektů s včasným a aktivním zapojením obyvatel je pro nás samozřejmostí.

Město v parku

→ Domy v parku, mezi kvetoucími loukami a velkými stromy, které pěším poskytují stín. Pěšiny a příjemná zákoutí, pítka a vodní prvky. Kohoutovice jako město v parku – to je naše vize.

→ Lidi musí mít možnost pěstovat si u domu květiny – a klidně i zeleninu.

→ Místa pro aktivní odpočinek jako je petanque, kladina, opičí dráha nebo lezecká stěna – pro děti, dospělé i seniory.

→ 100 laviček pro Kohoutovice – ve stínu a závětří, na místech, kde je potřebujete.

→ Máme představu, jak najít ve veřejném prostoru smír mezi pejsky, malými dětmi, pěstiteli květin a zeleniny a jinými aktivitami. Chceme ji s vámi prodiskutovat a následně začít uvádět do praxe.

→ Obnovíme rozhraní mezi sídlištěm a lesem, zabetonované trafostanicemi, garážemi a kontejnerovými dvory. Okraje lesa mají potenciál být nejpříjemnějšími místy Kohoutovic. Můžou být a budou!

 

Otevřené školy

→ Škola jako centrum společnosti, kultury a vzdělání.

→ Podpoříme úsilí škol o snížení počtu žáků na jednoho učitele.

→ Podpoříme obecní, ale i soukromé a komunitní školky.

→ Podporujeme energetickou úspornost škol, jejich otevřenost, připravenost ke změnám, modernizaci a digitalizaci.

Chytrá obec

→ Budeme hledat nevyužité zdroje energie (zejména sluneční, větrné) tak, abychom snížili závislost Kohoutovic na neobnovitelných zdrojích a zejména na zemním plynu.

→ Začneme zadržovat a využívat dešťovou vodu – zelené střechy, úpravy terénu, svod dešťové vody do trávy místo kanálu, jezírka, velkokorunové stromy místo košťat, méně betonu a asfaltu.

→ Doplníme a zlepšíme zateplení budov, ušetříme tak obci i lidem za vytápění.

→ Cyklodoprava nejen do centra a okolních čtvrtí, ale i bezpečně po naší městské části: děti i senioři!

→ Zavedeme ono mozaikové sečení trávy, o kterém několik let čteme v Kurýru, aniž by to mělo vliv na výsledek.

→ Budeme jednat hospodárně. Zefektivníme fungování MOP.

→ Podpoříme obyvatele, spolky a společenství vlastníků jednotek v tom, aby se starali o okolí svých domů podle svého uvážení.

 

Chceme toho ještě mnohem víc

→ Rozšířit nabídku obchodů a služeb, resp. vytvořit pro to podmínky.

→ Kontinuálně zvyšovat standard bydlení v obecních domech. Rekonstruovat nejen byty a fasády, ale i společné prostory. Pomoci i domům v kombinovaném vlastnictví.

→ Nájemníci obecních bytů si zaslouží lepší komunikaci za strany obce a MOPu.

→ Vyvineme maximální tlak na rekonstrukci vodovodního potrubí. Není normální, aby uprostřed Evropy permanentně docházelo k poruchám a výpadkům pitné vody.

→ Zkultivujeme kontejnerová místa a budeme tlačit na jejich pravidelnou údržbu.

→ Zahájíme proces revitalizace „Lipska“ a jeho okolí, samozřejmě v dialogu s veřejností.

→ Chceme zlepšit i konečnou trolejbusu a prostor „nad mostem“.

→ Nedovolíme výstavbu na louce nad Myslivnou.

→ Stavební dvůr musí mít dopravní napojení přímo na Libušinu třídu, nedopustíme napojení přes Tallichovu.

→ Jsme si vědomi potíží s parkováním na Voříškově a Stamicově ulici a hodláme je řešit. Stavbu parkovacích domů podmiňujeme standardním socio-dopravním průzkumem, zapojením místních do plánování, zlepšením veřejného prostoru na místě nynějších parkovišť a udržitelným ekonomickým modelem.

→ Zpřístupníme veřejnosti „Grand Prix“.

→ V případě zájmu z vaší strany obnovíme veřejnou debatu o nové radnici a s ní (ne nutně) spojeném společenském sále.

→ Doplníme chybějící pěší cesty (s vsakujícím povrchem) a odstraníme bariéry (zábradlí, chybějící schody, přechody, …).

→ Výrazně zlepšíme prostupnost čtvrti pro kočárky a lidi se specifickými potřebami.

→ Zastávky MHD uzpůsobíme podnebí a počasí – aby v létě stínily, na podzim chránily proti dešti a v zimě proti větru.

→ Budeme permanentně tlačit na častější spoje MHD a nasazování kapacitnějších trolejbusů.

→ Obytné ulice budeme s postupujícími rekonstrukcemi systematicky předělávat na „sdílené prostory“, férovější pro pěší a bezpečnější pro děti.

 

Protože většinu lidí čtení programu obtěžuje, trochu jsme ho zestručnili.
Pokud vás zajímají větší podrobnosti, napište nám nebo přijďte, rádi je s vámi prodiskutujeme.
Máte návrhy, co dalšího by se v Kohoutovicích mělo udělat? Napište nám nebo přijďte – jsme na ně zvědaví!

Kde se vám v Kohoutovicích líbí?  Kde se vám nelíbí?  Která místa mají potenciál? Máte nápady na jejich zlepšení?  Pojďte nám to říct v pocitové mapě.