Zelené Kohoutovice

 • Vybudujeme veřejné parky a rekreační zóny v zeleni á la nový Mendlák – více života a vkusu do veřejných prostranství
 • Postaráme se o zelené trávníky a vzrostlé stromy s patřičnou péčí – společně s přírodou v boji proti suchu

Otevřená radnice

 • Vyhlásíme obecní referendum o nové radnici a o novém fotbalovém hřišti
 • Budeme rozhodovat ve spolupráci s občany – ankety a veřejná projednání umíme
 • Skoncujeme s cenzurou v Kohoutovickém kurýru – jsme na dobré cestě, vyhráli jsme soud
 • Zajistíme transparentní přidělování bytů a hospodaření s bytovým fondem – víme, co je špatně a jak to napravit

Příjemná a bezpečná doprava

 • Zajistíme bezpečné cyklopruhy a cyklostezky včetně napojení škol – přizveme odborníky
 • Uděláme zastávky MHD příjemné a bezpečné – i zastávky mohou být zábavné a funkční
 • Postavíme chodníky všude tam, kde chybí, a budeme je náležitě udržovat – vyšlapané cestičky proměníme v chodníky

Volební program podrobně

Zelené Kohoutovice

 • Vybudujeme parky a rekreační zóny – nejen osamělé lavičky u chodníků, ale přívětivá místa pro aktivní trávení volného času pro všechny generace.
 • Zlepšíme údržby zelených ploch (trávníků, stromů a keřů) – konec vydírání trávníků do hlíny. chceme Kohoutovice zelené, ne žluté. Stromy a keře nestačí jen sázet, je třeba je také zalévat a starat se o ně.
 • Vysadíme květinové plochy, aby tu mohli žít i motýli.
 • Chodníky budeme šetrné rekonstruovat tak, aby přitom neumíraly stromy.
 • Při rekonstrukcích začneme používat opatření na zadržení vody v zeleni, budeme sázet jen druhy, které jsou suchu odolné.
 • Vytvoříme program adopce veřejné zeleně – lidé mohou “adoptovat” vybranou zelenou plochu, kterou přestane MOP ničit sekačkami a dalšími nástroji, tam, kde ji lidi nasázeli. Umožníme rodičům zasadit strom jejich dětem.
 • Vysadíme stromy na zastávky MHD, na které svítí slunce.
 • Podpoříme úpravu obecního osvětlení, tak aby zbytečně nesvítilo do oken a bylo energeticky maximálně úsporné.
 • Zajistíme třídění bioodpadu.

Otevřená radnice

 • Vyhlásíme obecní referendum o nové radnici a o novém fotbalovém hřišti o zásadních věcech musí rozhodnout všichni občané!
 • Všechny významné záměry budu od počátku diskutovány s veřejností, nebudeme rozhodovat za zády obyvatel – veřejná projednání a opravdové ankety umíme. Budeme plánovat koncepčně.
 • Skoncujeme s cenzurou v Kohoutovickém kurýru a zlepšíme jeho obsah. Přestane být propagačním materiálem politického vedení městské části a stane se skutečně sdělným zpravodajem o všem, co se v Kohoutovicích děje.
 • Zlepšíme obsah webových stránek radnice směrem k informování obyvatel o dění v městské části a na radnici samotné.
 • Zavedeme elektronický systém pro žadatele o obecní byt, provedeme zásadní změny systému přidělování běžných obecních bytů. Uděláme vše pro zvýšení transparentnosti.
 • Občan bude partnerem při jednání s úřadem, nikoli poddaný, který musí plnit všechna přání úředníků, nebude muset chodit na úřad a o všechno se doprošovat.
 • Obecní byty budeme spravovat efektivněji, tedy přímo bez prostředníka, kterým je nyní MOP Brno.

Příjemná a bezpečná doprava

 • Zajistíme vybudování bezpečných cyklopruhů a cyklostezek pro ty, co dojíždějí každodenně z Kohoutovic pryč „do města“, i pro ty, co jezdí po Kohoutovicích, například žáci do škol.
 • Uděláme zastávky MHD příjemné a bezpečné – i zastávky mohou být zábavné a funkční.
 • Postavíme chodníky všude tam, kde chybí, a budeme je náležitě udržovat – vyšlapané cestičky proměníme v chodníky. Opravíme chodníky i tam, kde už 15 let čekají na jejich opravu.
 • Budeme podporovat vznik zón 30 po městské části. Omezení rychlosti na 30 km/h je levným a populárním způsobem, jak zvýšit bezpečnost dopravy.
 • Budeme proti velkým projektům, které přivedou do Kohoutovic další individuální automobilovou dopravu.
 • Jsme proti vedení rychlostní silnice R43 těsně pod Kohoutovicemi, hned vedle obory Holedná.
 • Budeme podporovat místní obchodníky a obchody do 50m2 plochy.

Vzdělávání a volný čas

 • Školy a školky jsou naše rodinné stříbro. S řediteli i učiteli budeme diskutovat o tom, jaké jsou jejich potřeby. Školám a školkám v obci poskytneme maximální podporu.
 • Také rodičům dáme možnost vyjadřovat a diskutovat své představy o vzdělávání v Kohoutovicích – například o používání elektronických žákovských knížek ve školách zřizovaných městskou částí.
 • Budeme podporovat organizace a spolky, které v obci organizují aktivity pro děti a mládež, ale též pro dospělé.
 • Podpoříme společné sousedské projekty (např. výměnné bazárky, společné zahrádky).
 • Otevřeme školní hřiště Chalabalova pro sportování všech zdarma.
 • Zřídíme veřejný gril s posezením.

Čtyři roky jsme pracovali v opozici, nyní chceme převzít odpovědnost!

Naši kandidáti 2018